Βουλεύτρια της Χώρα των Βάσκων: Πρέπει να αναγνωριστεί το καθεστώς της AANES για τη δίωξη του ISIS

Βουλεύτρια της Χώρα των Βάσκων: Πρέπει να αναγνωριστεί το καθεστώς της AANES για τη δίωξη του ISIS

Βουλεύτρια της Χώρα των Βάσκων: Πρέπει να αναγνωριστεί το καθεστώς της AANES για τη δίωξη του ISIS

Βουλεύτρια της Χώρα των Βάσκων: Πρέπει να αναγνωριστεί το καθεστώς της AANES για τη δίωξη του ISIS

Η βουλεύτρια του βασκικού κοινοβουλίου Οϊχάνα Ετσεμπαριέτα δήλωσε ότι το καθεστώς της Αυτόνομης Διοίκησης πρέπει να αναγνωριστεί διεθνώς, ώστε το ISIS να μπορέσει να δικαστεί σε διεθνές δικαστήριο.