Τσεμίλ Μπαγίκ: «Η Ευρώπη ακολουθεί μια υποκριτική, ανήθικη πολιτική»

Τσεμίλ Μπαγίκ: «Η Ευρώπη ακολουθεί μια υποκριτική, ανήθικη πολιτική»

Τσεμίλ Μπαγίκ: «Η Ευρώπη ακολουθεί μια υποκριτική, ανήθικη πολιτική»

Τσεμίλ Μπαγίκ: «Η Ευρώπη ακολουθεί μια υποκριτική, ανήθικη πολιτική»

Ο ηγέτης του KCK απευθύνθηκε στην κουρδική διασπορά στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια ενός πολιτιστικού φεστιβάλ στην Ολλανδία.