Το πλοίο της Ελευθερίας θα ταξιδέψει από την Ελλάδα στην Ιταλία ζητώντας την απελευθέρωση του Αμπντουλάχ Οτσαλάν

Το πλοίο της Ελευθερίας θα ταξιδέψει από την Ελλάδα στην Ιταλία ζητώντας την απελευθέρωση του Αμπντουλάχ Οτσαλάν

Το πλοίο της Ελευθερίας θα ταξιδέψει από την Ελλάδα στην Ιταλία ζητώντας την απελευθέρωση του Αμπντουλάχ Οτσαλάν

Το πλοίο της Ελευθερίας θα ταξιδέψει από την Ελλάδα στην Ιταλία ζητώντας την απελευθέρωση του Αμπντουλάχ Οτσαλάν

Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Η ώρα είναι τώρα - Ελευθερία για τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν», ένα «πλοίο ελευθερίας» θα μεταβεί από την Ελλάδα στην Ιταλία. Στόχος είναι να θυμηθούμε την οδύσσεια του Οτσαλάν στην Ευρώπη, που οδήγησε στην απαγωγή και την απέλασή του στο Ιμραλί.