Ο Νεβζάτ Οναράν για την Οθωμανική Αυτοκρατορία: Οι τουρκικές «δικαιολογίες» για εθνοκάθαρση

Ο Νεβζάτ Οναράν για την Οθωμανική Αυτοκρατορία: Οι τουρκικές «δικαιολογίες» για εθνοκάθαρση

Ο Νεβζάτ Οναράν για την Οθωμανική Αυτοκρατορία: Οι τουρκικές «δικαιολογίες» για εθνοκάθαρση

Ο Νεβζάτ Οναράν για την Οθωμανική Αυτοκρατορία: Οι τουρκικές «δικαιολογίες» για εθνοκάθαρση

Ο Οναράν καταλήγει στο πιο πρόσφατο βιβλίο του ότι οι Οθωμανοί διεξήγαγαν έναν «εσωτερικό πόλεμο» εναντίον μη Τούρκων, μη Μουσουλμάνων και μη Σουνιτών μειονοτήτων. Αλλά αυτό δεν αφορά πλέον μόνο την ιστορία: υποστηρίζει ότι η Τουρκία συνεχίζει αυτόν τον πόλεμο, που κληρονομήθηκε από τους Οθωμανούς.