Η Τουρκία θέλει να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δημιουργίας Ευρωπαϊκού στρατού

Η Τουρκία θέλει να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δημιουργίας Ευρωπαϊκού στρατού

Η Τουρκία θέλει να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δημιουργίας Ευρωπαϊκού στρατού

Η Τουρκία θέλει να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δημιουργίας Ευρωπαϊκού στρατού

Η συνεργασία της ΕΕ με το καθεστώς του Ερντογάν πρόκειται να αυξηθεί σε νέα επίπεδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τουρκία έχει υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο εγχείρημα "PESCO" για την κοινή «ευρωπαϊκή άμυνα».

Πίσω από το ακρωνύμιο PESCO (Μόνιμη Οργανωμένη Συνεργασία) κρύβεται ένα εγχείρημα που έχει ως μακροπρόθεσμο στόχο του την δημιουργία ενός στρατού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η PESCO αφορά τη συντονισμένη αμυντική πολιτική και την από κοινού υλοποίηση έργων στρατιωτικού εξοπλισμού. 24 κράτη μέλη της ΕΕ ενώθηκαν για να συνάψουν τη συμφωνία το 2017. Κατόπιν πρότασης της Γερμανίας, τον Νοέμβριο του 2020, εγκρίθηκε και η συμμετοχή τρίτων χωρών σε μεμονωμένα έργα.

Πριν από έντεκα ημέρες, οι ΗΠΑ, η Νορβηγία και ο Καναδάς έγιναν οι πρώτες τρίτες χώρες που συμμετέχουν σε έργα του PESCO. Έχει πλέον ανακοινωθεί ότι η Τουρκία προσπαθεί επίσης να ακολουθήσει και αυτή το εγχείρημα, στοχεύοντας να συμμετάσχει μέσω της επένδυσης ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων σε ένα έργο του PESCO, προκειμένου να αποκτήσει περαιτέρω επιρροή εντός της ΕΕ.

Παρά την αυξανόμενη πολεμική πολιτική της Τουρκίας, η ΕΕ επικεντρώνεται σε μια πολιτική προσέγγισης της Τουρκία, κατά τους τελευταίους μήνες. Οι επεκτατικοί ισχυρισμοί της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο χρησιμεύουν ως διαπραγματευτικό χαρτί για να αποσπάσει η Άγκυρα παραχωρήσεις.

Η Τουρκία υπέβαλε επίσης αίτηση συμμετοχής σε ένα έργο μεταφοράς στρατευμάτων και υλικών εντός της ΕΕ. Σχετικό αίτημα αναφέρεται ότι έχει ληφθεί από το Υπουργείο Άμυνας των Κάτω Χωρών. Διπλωματικοί κύκλοι χαιρέτισαν το αίτημα της Τουρκίας: «Ελπίζουμε ότι η πιθανή συνεργασία της Τουρκίας στο PESCO όχι μόνο θα βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αλλά και θα ομαλοποιήσει τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας - Κύπρου και Ελλάδας». Προφανώς, η Τουρκία προσπαθεί να χρησιμοποιήσει μια τέτοια «προσέγγιση» ως εργαλείο πίεσης για να επιτύχει μεγαλύτερη συμμετοχή της στην ΕΕ.