Η αναγέννηση της κουρδικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Ροζάβα

Η αναγέννηση της κουρδικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Ροζάβα

Η αναγέννηση της κουρδικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Ροζάβα

Η αναγέννηση της κουρδικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Ροζάβα

Μετά την επανάσταση της Ροζάβα, ο κουρδικός λαός απέκτησε το δικαίωμα να σπουδάσει στη μητρική του γλώσσα στη Συρία, κάτι που οι ειδικοί περιγράφουν ως αναγέννηση της κουρδικής γλώσσας.