Γάλλος νομικός: Η υπόθεση δολοφονιών στο Παρίσι το 2013 σηματοδοτεί την πρώτη δημόσια αναφορά κατά μυστικών υπηρεσιών τρίτης χώρας

Γάλλος νομικός: Η υπόθεση δολοφονιών στο Παρίσι το 2013 σηματοδοτεί την πρώτη δημόσια αναφορά κατά μυστικών υπηρεσιών τρίτης χώρας

Γάλλος νομικός: Η υπόθεση δολοφονιών στο Παρίσι το 2013 σηματοδοτεί την πρώτη δημόσια αναφορά κατά μυστικών υπηρεσιών τρίτης χώρας

Γάλλος νομικός: Η υπόθεση δολοφονιών στο Παρίσι το 2013 σηματοδοτεί την πρώτη δημόσια αναφορά κατά μυστικών υπηρεσιών τρίτης χώρας

Ο Γάλλος νομικός Antoine Comte χαρακτήρισε την υπόθεση των δολοφονιών στο Παρίσι το 2013 ως την «πρώτη φορά» που ξένο κράτος κατηγορήθηκε από τον εισαγγελέα στη Γαλλία για συμμετοχή σε πολιτικές δολοφονίες.