Ένας από τους ήρωες της αντίστασης του Κομπάνι μιλάει: Ο Ερντογάν έχει εμμονή με το Κομπάνι

Ένας από τους ήρωες της αντίστασης του Κομπάνι μιλάει: Ο Ερντογάν έχει εμμονή με το Κομπάνι

Ένας από τους ήρωες της αντίστασης του Κομπάνι μιλάει: Ο Ερντογάν έχει εμμονή με το Κομπάνι

Ένας από τους ήρωες της αντίστασης του Κομπάνι μιλάει: Ο Ερντογάν έχει εμμονή με το Κομπάνι

Ο Απέ Νεμίρ, σύμβολο της αντίστασης του Κομπάνι ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος, εξηγεί ότι «Ο Ερντογάν λέει "θα μπω στο Κόμπανι". Το Κόμπανι συνεχίζει να είναι πρόβλημα γι' αυτόν. Θα το κάνουμε ξανά πρόβλημα. Θα αντισταθώ ακόμα και με ένα χέρι».