Διοργανώθηκε το πέμπτο συνέδριο του HDP στην Άγκυρα της Τουρκίας

Διοργανώθηκε το πέμπτο συνέδριο του HDP στην Άγκυρα της Τουρκίας

Ξεκίνησε το πέμπτο συνέδριο του HDP στην Άγκυρα της Τουρκίας

Διοργανώθηκε το πέμπτο συνέδριο του HDP στην Άγκυρα της Τουρκίας

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παρακολούθησαν το πέμπτο συνέδριο του HDP στην Άγκυρα, επιδεικνύοντας μια έντονη έκφραση περιφρόνησης κατά της επαπειλούμενης απόφασης για οριστική αναστολή λειτουργίας του κόμματος από το τουρκικό Συνταγματικό Δικαστήριο.