Το γαλλικό Κίνημα Ειρήνης προτρέπει τη Γαλλία να δράσει ενάντια στις χημικές επιθέσεις της Τουρκίας στο Κουρδιστάν

Το γαλλικό Κίνημα Ειρήνης προτρέπει τη Γαλλία να δράσει ενάντια στις χημικές επιθέσεις της Τουρκίας στο Κουρδιστάν

Το γαλλικό Κίνημα Ειρήνης προτρέπει τη Γαλλία να δράσει ενάντια στις χημικές επιθέσεις της Τουρκίας στο Κουρδιστάν

Το γαλλικό Κίνημα Ειρήνης προτρέπει τη Γαλλία να δράσει ενάντια στις χημικές επιθέσεις της Τουρκίας στο Κουρδιστάν

Το Κίνημα Ειρήνης ζήτησε από τη Γαλλία να καλέσει επειγόντως τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ) να ξεκινήσει έρευνα για τη χρήση χημικών όπλων στο Κουρδιστάν.