Τρεις μισθοφόροι της Τουρκία σκοτώθηκαν από αντάρτες στο Αφρίν και στο Μάρε

Τρεις μισθοφόροι της Τουρκία σκοτώθηκαν από αντάρτες στο Αφρίν και στο Μάρε

Τρεις μισθοφόροι της Τουρκία σκοτώθηκαν από αντάρτες στο Αφρίν και στο Μάρε

Τρεις μισθοφόροι της Τουρκία σκοτώθηκαν από αντάρτες στο Αφρίν και στο Μάρε

Οι ομάδες των ανταρτών ανακοίνωσαν ότι τρεις μισθοφόροι που υποστηρίζονται από την Τουρκία σκοτώθηκαν και ένας άλλος τραυματίστηκε στις ενέργειες που πραγματοποίησαν στη Σερά και στο Μάρε στις 9 και 10 Μαΐου.