Τραγουδιστής είπε κουρδικό τραγούδι σε γάμο και κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα

Τραγουδιστής είπε κουρδικό τραγούδι σε γάμο και κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα

Τραγουδιστής είπε κουρδικό τραγούδι σε γάμο και κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα

Τραγουδιστής είπε κουρδικό τραγούδι σε γάμο και κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα

Ο μουσικός που τραγούδησε στα κουρδικά στο γάμο συνελήφθη