Τουρκικό αεροπορικό χτύπημα στοχεύει το κτίριο της λαϊκής συνέλευσης στο Σιντζάρ

Τουρκικό αεροπορικό χτύπημα στοχεύει το κτίριο της λαϊκής συνέλευσης στο Σιντζάρ

Τουρκικό αεροπορικό χτύπημα στοχεύει το κτίριο της λαϊκής συνέλευσης στο Σιντζάρ

Τουρκικό αεροπορικό χτύπημα στοχεύει το κτίριο της λαϊκής συνέλευσης στο Σιντζάρ

Το κτίριο της συνέλευσης στο Ζανεσόρ έχει καταστραφεί ολοσχερώς στην επίθεση. Δεν έχουν αναφερθεί ακόμη πληροφορίες για θύματα.