Τουρκική εθνικιστική οργάνωση στοχοποιεί τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτιάδη για το βιβλίο του για τη Γενοκτονία των Ποντίων

Τουρκική εθνικιστική οργάνωση στοχοποιεί τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτιάδη για το βιβλίο του για τη Γενοκτονία των Ποντίων

Τουρκική εθνικιστική οργάνωση στοχοποιεί τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτιάδη για το βιβλίο του για τη Γενοκτονία των Ποντίων

Τουρκική εθνικιστική οργάνωση στοχοποιεί τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτιάδη για το βιβλίο του για τη Γενοκτονία των Ποντίων

Ακολουθεί μήνυμα του καθηγητή, Κωνσταντίνου Φωτιάδη.