Τουρκία: Τεράστιοι προϋπολογισμοί για νέες φυλακές και δράσεις μυστικών υπηρεσιών για το 2022

Τουρκία: Τεράστιοι προϋπολογισμοί για νέες φυλακές και δράσεις μυστικών υπηρεσιών για το 2022

Τουρκία: Τεράστιοι προϋπολογισμοί για νέες φυλακές και δράσεις μυστικών υπηρεσιών για το 2022

Τουρκία: Τεράστιοι προϋπολογισμοί για νέες φυλακές και δράσεις μυστικών υπηρεσιών για το 2022

Καθώς οι προγραμματισμένες δημόσιες επενδύσεις για το 2022 σημείωσαν δραματική πτώση σε όρους δολαρίων λόγω της υποτίμησης του τουρκικού νομίσματος, η μερίδα του λέοντος συνεχίζει να πηγαίνει σε κυβερνητικούς εργολάβους στον κατασκευαστικό κλάδο, με μεγάλο ποσό κεφαλαίων να διατίθεται σε νέες φυλακές, συνοριακά τείχη και χρηματοδότηση των υπηρεσιών πληροφοριών.