Τουρκία: 323 επιθέσεις με χημικά όπλα σε έξι μήνες κατά τις διασυνοριακές επιχειρήσεις

Τουρκία: 323 επιθέσεις με χημικά όπλα σε έξι μήνες κατά τις διασυνοριακές επιχειρήσεις

Τουρκία: 323 επιθέσεις με χημικά όπλα σε έξι μήνες κατά τις διασυνοριακές επιχειρήσεις

Τουρκία: 323 επιθέσεις με χημικά όπλα σε έξι μήνες κατά τις διασυνοριακές επιχειρήσεις

Ανακοινώνοντας τον απολογισμό για τις διασυνοριακές επιχειρήσεις της Τουρκίας τους τελευταίους έξι μήνες, το HPG είπε ότι η Τουρκία χρησιμοποίησε χημικά όπλα 323 φορές στις επιθέσεις της.