Το τουρκικό κράτος και οι μισθοφόροι του συνεχίζουν να κόβουν και να πουλούν τα δέντρα του Κουρδιστάν

Το τουρκικό κράτος και οι μισθοφόροι του συνεχίζουν να κόβουν και να πουλούν τα δέντρα του Κουρδιστάν

Το τουρκικό κράτος και οι μισθοφόροι του συνεχίζουν να κόβουν και να πουλούν τα δέντρα του Κουρδιστάν

Το τουρκικό κράτος και οι μισθοφόροι του συνεχίζουν να κόβουν και να πουλούν τα δέντρα του Κουρδιστάν

Το τουρκικός κράτος εισβολής και οι μισθοφόροι του συνεχίζουν να κόβουν, να κλέβουν και να πουλούν τα δέντρα του Κουρδιστάν.