Το τουρκικό εφετείο λέει ότι η αστυνομία είχε νομικούς λόγους για τη δολοφονία ενός νεαρού Κούρδου

Το τουρκικό εφετείο λέει ότι η αστυνομία είχε νομικούς λόγους για τη δολοφονία ενός νεαρού Κούρδου

Το τουρκικό εφετείο λέει ότι η αστυνομία είχε νομικούς λόγους για τη δολοφονία ενός νεαρού Κούρδου

Το τουρκικό εφετείο λέει ότι η αστυνομία είχε νομικούς λόγους για τη δολοφονία ενός νεαρού Κούρδου

Παρά τις φωτογραφίες που καταδεικνύουν ξεκάθαρα ότι ένας άοπλος νεαρός εκτελέστηκε με μια εξωδικαστική δολοφονία από την αστυνομία το 2017, διαδοχικές αποφάσεις δύο εφετείων έχουν ανακαλέσει μια απόφαση κατώτερου δικαστηρίου ότι έπρεπε να καταβληθεί αποζημίωση στην οικογένεια και ισχυρίστηκε ότι η χρήση θανατηφόρου βίας από την αστυνομία ήταν δικαιολογημένη.