Το Συμβούλιο της Ευρώπης κινεί διαδικασία εναντίον των παραβιάσεων της Τουρκίας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης κινεί διαδικασία εναντίον των παραβιάσεων της Τουρκίας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης κινεί διαδικασία εναντίον των παραβιάσεων της Τουρκίας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης κινεί διαδικασία εναντίον των παραβιάσεων της Τουρκίας

Περισσότερα από 32 μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ψήφισαν υπέρ της επιβολής κυρώσεων κατά της Άγκυρας, η οποία με την άρνησή της να απελευθερώσει τους Οσμάν Καβαλά και Σελαχατίν Ντεμιρτάς, αψήφησε την απόφαση του δικαστικού οργάνου του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.