Το Πανεπιστήμιο του Κομπάνι απέκτησε τους πρώτους αποφοίτους του στις 28 Οκτωβρίου

Το Πανεπιστήμιο του Κομπάνι απέκτησε τους πρώτους αποφοίτους του στις 28 Οκτωβρίου

Το Πανεπιστήμιο του Κομπάνι απέκτησε τους πρώτους αποφοίτους του στις 28 Οκτωβρίου

Το Πανεπιστήμιο του Κομπάνι απέκτησε τους πρώτους αποφοίτους του στις 28 Οκτωβρίου

Οι 640 φοιτητές που εισήλθαν στο Πανεπιστήμιο του Κομπάνι το 2017 ετοιμάζονται να αποφοιτήσουν. Στους απόφοιτους θα προσφερθούν ευκαιρίες εργασίας σε ιδρύματα της Αυτόνομης Διοίκησης ΒΑ Συρίας (AANES).