Το κουρδικό ζήτημα, το κράτος δικαίου στην Τουρκία και η υποκρισία των ΗΠΑ

Το κουρδικό ζήτημα, το κράτος δικαίου στην Τουρκία και η υποκρισία των ΗΠΑ

Το κουρδικό ζήτημα, το κράτος δικαίου στην Τουρκία και η υποκρισία των ΗΠΑ

Το κουρδικό ζήτημα, το κράτος δικαίου στην Τουρκία και η υποκρισία των ΗΠΑ

Στα τέλη του περασμένου έτους, μια μετριοπαθής δήλωση των ΗΠΑ που καλούσε την Τουρκία να εφαρμόσει μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) παραλίγο να προκαλέσει διπλωματική κρίση.