Το Κοινοβούλιο της Καταλονίας αναγνώρισε την Αυτόνομη Διοίκηση της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας

Το Κοινοβούλιο της Καταλονίας αναγνώρισε την Αυτόνομη Διοίκηση της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας

Το Κοινοβούλιο της Καταλονίας αναγνώρισε την Αυτόνομη Διοίκηση της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας

Το Κοινοβούλιο της Καταλονίας αναγνώρισε την Αυτόνομη Διοίκηση της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας

Το Κοινοβούλιο της Καταλονίας ενέκρινε την Τετάρτη πρόταση αναγνώρισης της Αυτόνομης Διοίκησης της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας.