Το ιρανικό δικαστήριο επικύρωσε τη θανατική ποινή για τον αιχμάλωτο μαχητή του HPG Χατέμ Οζντεμίρ

Το ιρανικό δικαστήριο επικύρωσε τη θανατική ποινή για τον αιχμάλωτο μαχητή του HPG Χατέμ Οζντεμίρ

Το ιρανικό δικαστήριο επικύρωσε τη θανατική ποινή για τον αιχμάλωτο μαχητή του HPG Χατέμ Οζντεμίρ

Το ιρανικό δικαστήριο επικύρωσε τη θανατική ποινή για τον αιχμάλωτο μαχητή του HPG Χατέμ Οζντεμίρ

Η θανατική ποινή για τον αιχμάλωτο μαχητή του HPG Χατέμ Οζντεμίρ επιβεβαιώθηκε από το ιρανικό δικαστικό σώμα