Το HPG ανακοινώνει ότι τέσσερις Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και τρία συστήματα κάμερας καταστράφηκαν

Το HPG ανακοινώνει ότι τέσσερις Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και τρία συστήματα κάμερας καταστράφηκαν

Το HPG ανακοινώνει ότι τέσσερις Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και τρία συστήματα κάμερας καταστράφηκαν

Το HPG ανακοινώνει ότι τέσσερις Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και τρία συστήματα κάμερας καταστράφηκαν

Οι Δυνάμεις Άμυνας του Λαού (HPG) ανακοίνωσαν ότι τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν και τρία συστήματα κάμερας καταστράφηκαν στις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά των δυνάμεων του τουρκικού στρατού στις Αμυντικές Περιοχές Medya.