Το Φεστιβάλ Κουρδικού Πολιτισμού του Παρισιού αποτελεί ένα ταξίδι στην πολιτιστική ιστορία

Το Φεστιβάλ Κουρδικού Πολιτισμού του Παρισιού αποτελεί ένα ταξίδι στην πολιτιστική ιστορία

Το Φεστιβάλ Κουρδικού Πολιτισμού του Παρισιού αποτελεί ένα ταξίδι στην πολιτιστική ιστορία

Το Φεστιβάλ Κουρδικού Πολιτισμού του Παρισιού αποτελεί ένα ταξίδι στην πολιτιστική ιστορία

Το Φεστιβάλ Κουρδικού Πολιτισμού του Παρισιού είναι ένα ταξίδι στην πολιτιστική ιστορία, την ιστορία του Κουρδικού χορού γκοβέντ, την αλλαγή των χορευτικών βημάτων ανάλογα με τις περιοχές, τα τοπικά ρούχα.