Το Δημοκρατικό Κουρδικό Κοινοτικό Κέντρο άνοιξε στην Μπελιντσόνα της Ελβετίας

Το Δημοκρατικό Κουρδικό Κοινοτικό Κέντρο άνοιξε στην Μπελιντσόνα της Ελβετίας

Το Δημοκρατικό Κουρδικό Κοινοτικό Κέντρο άνοιξε στην Μπελιντσόνα της Ελβετίας

Το Δημοκρατικό Κουρδικό Κοινοτικό Κέντρο άνοιξε στην Μπελιντσόνα της Ελβετίας

Το Δημοκρατικό Κουρδικό Κοινοτικό Κέντρο (CDK) άνοιξε στην πόλη Μπελιζόνα, την πρωτεύουσα του ιταλόφωνου καντονιού Τιτσίνο στην Ελβετία.