Το Διεθνές Συνέδριο για τις Θρησκείες και τις Δοξασίες της Μεσοποταμίας καλεί σε ενότητα

Το Διεθνές Συνέδριο για τις Θρησκείες και τις Δοξασίες της Μεσοποταμίας καλεί σε ενότητα

Το Διεθνές Συνέδριο για τις Θρησκείες και τις Δοξασίες της Μεσοποταμίας καλεί σε ενότητα

Το Διεθνές Συνέδριο για τις Θρησκείες και τις Δοξασίες της Μεσοποταμίας καλεί σε ενότητα

Το Διεθνές Συνέδριο για τις θρησκείες και τις δοξασίες της Μεσοποταμίας ξεκίνησε στη Βόρεια και Ανατολική Συρία. Οι συμμετέχοντες μετέφεραν μηνύματα ενότητας ενάντια στην καταπίεση και την κατοχή κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.