Τεκμηριωμένα τουρκικά εγκλήματα πολέμου κατά παιδιών στην Αϊν Ισσά και την Τελλ Αμπιάντ

Τεκμηριωμένα τουρκικά εγκλήματα πολέμου κατά παιδιών στην Αϊν Ισσά και την Τελλ Αμπιάντ

Τεκμηριωμένα τουρκικά εγκλήματα πολέμου κατά παιδιών στην Αϊν Ισσά και την Τελλ Αμπιάντ

Τεκμηριωμένα τουρκικά εγκλήματα πολέμου κατά παιδιών στην Αϊν Ισσά και την Τελλ Αμπιάντ

Η Φαντιέ Σερίφ, η Συμπρόεδρος του Κέντρου Παιδικής Προστασίας του Γκιρε Σπι δηλώνει ότι έχουν τεκμηριώσει πολλές περιπτώσεις εγκλημάτων πολέμου κατά παιδιών στην περιοχή τους και καλεί τη διεθνή κοινότητα να ανταποκριθεί και να αναγκάσει την Τουρκία να λογοδοτήσει.