Ταστεκίν: Καθώς οι Κούρδοι πληρώνουν το τίμημα, το ISIS είναι παράλληλα και ένα χρήσιμο εργαλείο για τις ΗΠΑ

Ταστεκίν: Καθώς οι Κούρδοι πληρώνουν το τίμημα, το ISIS είναι παράλληλα και ένα χρήσιμο εργαλείο για τις ΗΠΑ

Ταστεκίν: Καθώς οι Κούρδοι πληρώνουν το τίμημα, το ISIS είναι παράλληλα και ένα χρήσιμο εργαλείο για τις ΗΠΑ

Ταστεκίν: Καθώς οι Κούρδοι πληρώνουν το τίμημα, το ISIS είναι παράλληλα και ένα χρήσιμο εργαλείο για τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φεχίμ Ταστεκίν, υπάρχουν αντιφάσεις στην πολιτική των ΗΠΑ σχετικά με τους Κούρδους που θα μπορούσαν να παρατηρηθούν τόσο στο Ιράκ όσο και στη Συρία