Τα Κουρδικά γράμματα αφαιρέθηκαν από τις πινακίδες στην πόλη Μαρντίν

Τα Κουρδικά γράμματα αφαιρέθηκαν από τις πινακίδες στην πόλη Μαρντίν

Τα Κουρδικά γράμματα αφαιρέθηκαν από τις πινακίδες στην πόλη Μαρντίν

Τα Κουρδικά γράμματα αφαιρέθηκαν από τις πινακίδες στην πόλη Μαρντίν

Τα κουρδικά γράμματα X, W και Q αντικαταστάθηκαν με τα τουρκικά γράμματα H, V και K., σε πινακίδες στο Αρτουκλού της πόλης Μαρντίν.

Ο δήμος της κεντρικής περιοχής Αρτουκλού της Μαρντίν, που διοικείται από το AKP, αφαίρεσε τα κουρδικά γράμματα από τις πινακίδες των χωριών.

Οι πινακίδες των χωριών εντός των ορίων της περιοχής Αρτουκλού στην επαρχία Μαρντίν άλλαξαν μέσα σε μία νύχτα. Ο δήμος της επαρχίας που ελέγχεται από το AKP, αφαίρεσε τα κουρδικά γράμματα X, W και Q, τα οποία αντικαταστάθηκαν με τουρκικά γράμματα H, V και K. Πρόκειται για κλιμάκωση των πρακτικών εθνογραφικής αλλοίωσης και πολιτιστικής γενοκτονίας, που διεξάγει το τουρκικό καθεστώς

Το μέλος του δημοτικού συμβουλίου του HDP, Artuklu Mehmet Ali Amak, καταδίκασε έντονα τη ρατσιστική πράξη του δήμου Αρτουκλού.