Τα δυτικά ΜΜΕ υποβαθμίζουν την κρισιμότητα της κατάστασης με το ISIS στη Χασάκα

Τα δυτικά ΜΜΕ υποβαθμίζουν την κρισιμότητα της κατάστασης με το ISIS στη Χασάκα

Τα δυτικά ΜΜΕ υποβαθμίζουν την κρισιμότητα της κατάστασης με το ISIS στη Χασάκα

Τα δυτικά ΜΜΕ υποβαθμίζουν την κρισιμότητα της κατάστασης με το ISIS στη Χασάκα

Η απαγόρευση κυκλοφορίας στην AANES δείχνει ότι η κρίσιμη κατάσταση μετά τη μεγαλύτερη επίθεση του ISIS από το 2019 δεν έχει ακόμη τελειώσει. Καθώς εμφανίζονται περισσότερες αναφορές για νέες συγκρούσεις που ξεκίνησαν στη Χασάκα της βορειοανατολικής Συρίας, τα δυτικά μέσα ενημέρωσης εγκατέλειψαν το θέμα της επίθεσης του ISIS.