Συνέντευξη με την φυλακισμένη Κούρδισσα μουσικό Νουντέμ Ντουράκ

Συνέντευξη με την φυλακισμένη Κούρδισσα μουσικό Νουντέμ Ντουράκ

Συνέντευξη με την φυλακισμένη Κούρδισσα μουσικό Νουντέμ Ντουράκ

Συνέντευξη με την φυλακισμένη Κούρδισσα μουσικό Νουντέμ Ντουράκ

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι κρατούνται σε περιορισμό τεσσάρων τοίχων ενώ υπάρχει ελεύθερος ουρανός και η δυνατότητα να τραγουδούν παρέα με τα πουλιά που πετούν», λέει η Νουντέμ Ντουράκ.