Σύμφωνα με έρευνα περισσότεροι από τους μισούς πολίτες της Τουρκίας θα προτιμούσαν να ζουν στο εξωτερικό

Σύμφωνα με έρευνα περισσότεροι από τους μισούς πολίτες της Τουρκίας θα προτιμούσαν να ζουν στο εξωτερικό

Σύμφωνα με έρευνα περισσότεροι από τους μισούς πολίτες της Τουρκίας θα προτιμούσαν να ζουν στο εξωτερικό

Σύμφωνα με έρευνα περισσότεροι από τους μισούς πολίτες της Τουρκίας θα προτιμούσαν να ζουν στο εξωτερικό

Τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης έρευνας δείχνουν ότι τόσο οι νέοι όσο και οι ψηφοφόροι κομμάτων της αντιπολίτευσης τείνουν προς την απόφαση να ξεκινήσουν μια νέα ζωή σε μια ξένη χώρα.