Σαρώνει ντοκιμαντέρ για τη Γενοκτονία των Ελλήνων – Το Lethal Nationalism: Genocide of the Greeks 1913-1923 συγκινεί βαθιά

Σαρώνει ντοκιμαντέρ για τη Γενοκτονία των Ελλήνων – Το Lethal Nationalism: Genocide of the Greeks 1913-1923 συγκινεί βαθιά

Σαρώνει ντοκιμαντέρ για τη Γενοκτονία των Ελλήνων – Το Lethal Nationalism: Genocide of the Greeks 1913-1923 συγκινεί βαθιά

Σαρώνει ντοκιμαντέρ για τη Γενοκτονία των Ελλήνων – Το Lethal Nationalism: Genocide of the Greeks 1913-1923 συγκινεί βαθιά

Το ένα μετά το άλλο προστίθενται τα βραβεία στη συλλογή του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας για τη Μικρά Ασία και τον Πόντο (ΕΚΕΜΑΠ), για το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ Lethal Nationalism: Genocide of the Greeks 1913-1923 (Θανάσιμος Εθνικισμός: Γενοκτονία των Ελλήνων 1913-1923).