Πριν από 28 χρόνια η τουρκική ΜΙΤ δολοφόνησε με Ε/Κ εκτελεστές τον Θεόφιλο Γεωργιάδη

Πριν από 28 χρόνια η τουρκική ΜΙΤ δολοφόνησε με Ε/Κ εκτελεστές τον Θεόφιλο Γεωργιάδη

Πριν από 28 χρόνια η τουρκική ΜΙΤ δολοφόνησε με Ε/Κ εκτελεστές τον Θεόφιλο Γεωργιάδη

Πριν από 28 χρόνια η τουρκική ΜΙΤ δολοφόνησε με Ε/Κ εκτελεστές τον Θεόφιλο Γεωργιάδη

Πέρασαν 28 χρόνια από την δολοφονία του Θεόφιλου Γεωργιάδη