Πώς ερμηνεύεται η απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον Οτσαλάν

Πώς ερμηνεύεται η απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον Οτσαλάν

Πώς ερμηνεύεται η απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον Οτσαλάν

Πώς ερμηνεύεται η απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον Οτσαλάν

Ο συμπρόεδρος του IHD Οζτούρκ Τουρκντογκάν και ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους των εξωτερικών σχέσεων του HDP, Χισιάρ Οζσόι, ερμηνεύουν την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια κρίσιμη υπόθεση κατά της Τουρκίας που περιλαμβάνει την υπόθεση του Οτσαλάν.