Περισσότερα από 800 μωρά και παιδιά στις φυλακές της Τουρκίας

Περισσότερα από 800 μωρά και παιδιά στις φυλακές της Τουρκίας

Περισσότερα από 800 μωρά και παιδιά στις φυλακές της Τουρκίας

Περισσότερα από 800 μωρά και παιδιά στις φυλακές της Τουρκίας

Αυτό δεν συμβαίνει σε καμία χώρα του κόσμου, μόνο στην Τουρκία.

Βουλευτής Ömer Faruk Gergerlioğlu: «Περισσότερα από 800 μωρά και παιδιά βίσκονται στις φυλακές της Τουρκίας»