Παρατηρητής του ΟΗΕ δηλώνει ότι η Τουρκία έχει χάσει τον χαρακτηρισμό της δημοκρατικής χώρας

Παρατηρητής του ΟΗΕ δηλώνει ότι η Τουρκία έχει χάσει τον χαρακτηρισμό της δημοκρατικής χώρας

Παρατηρητής του ΟΗΕ δηλώνει ότι η Τουρκία έχει χάσει τον χαρακτηρισμό της δημοκρατικής χώρας

Παρατηρητής του ΟΗΕ δηλώνει ότι η Τουρκία έχει χάσει τον χαρακτηρισμό της δημοκρατικής χώρας

Ο οργανισμός "International IDEA", επίσημος φορέας - Παρατηρητής των Ηνωμένων Εθνών, έχει συμπεριλάβει την Τουρκία ανάμεσα στις πέντε χώρες που έχασαν το δημοκρατικό τους καθεστώς την τελευταία δεκαετία.