Πάνω από 5 χιλιάδες υπογραφές συγκεντρώθηκαν στην Κύπρο μέσα σε μια εβδομάδα για την νομιμοποίηση του PKK

Πάνω από 5 χιλιάδες υπογραφές συγκεντρώθηκαν στην Κύπρο μέσα σε μια εβδομάδα για την νομιμοποίηση του PKK

Πάνω από 5 χιλιάδες υπογραφές συγκεντρώθηκαν στην Κύπρο μέσα σε μια εβδομάδα για την νομιμοποίηση του PKK

Πάνω από 5 χιλιάδες υπογραφές συγκεντρώθηκαν στην Κύπρο μέσα σε μια εβδομάδα για την νομιμοποίηση του PKK

Οι ακτιβιστές στοχεύουν να συγκεντρώσουν 60 χιλιάδες υπογραφές στην Κύπρο στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας για την αφαίρεση του PKK από τη «λίστα της τρομοκρατίας».