Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού: Εκατομμύρια παιδιά θυματοποιούνται στην Τουρκία

Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού: Εκατομμύρια παιδιά θυματοποιούνται στην Τουρκία

Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού: Εκατομμύρια παιδιά θυματοποιούνται στην Τουρκία

Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού: Εκατομμύρια παιδιά θυματοποιούνται στην Τουρκία

Εκατομμύρια παιδιά στην Τουρκία αντιμετωπίζουν παραβιάσεις των πιο θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, καθώς υφίστανται εκμετάλλευση σε ανασφαλείς θέσεις εργασίας, στερούνται την εκπαίδευση στη μητρική τους γλώσσα, υποβάλλονται σε σεξουαλική κακοποίηση ή οδηγούνται σε πρόωρο γάμο και μερικές φορές ακόμη και φυλακίζονται μαζί με τις μητέρες τους.