Οτσαλάν: «Απαιτείται μια “κοινωνική Συνθήκη της Λωζάνης” για την επίλυση του κουρδικού ζητήματος»

Οτσαλάν: «Απαιτείται μια “κοινωνική Συνθήκη της Λωζάνης” για την επίλυση του κουρδικού ζητήματος»

Οτσαλάν: «Απαιτείται μια "κοινωνική Συνθήκη της Λωζάνης" για την επίλυση του κουρδικού ζητήματος»

Οτσαλάν: «Απαιτείται μια "κοινωνική Συνθήκη της Λωζάνης" για την επίλυση του κουρδικού ζητήματος»

Ο ηγέτης του ΡΚΚ δηλώνει ότι η Συνθήκη της Λωζάνης πρέπει να αναθεωρηθεί για να υπάρξει ελπίδα λύσης του κουρδικού ζητήματος. Αποκαλώντας αυτήν την υποθετική αναθεωρημένη έκδοση ως «κοινωνική Συνθήκη της Λωζάνης», αναφέρεται σε μια νέα συνθήκη, η οποία δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα και τις ανάγκες του κουρδικού λαού.

Παραθέτουμε ένα απόσπασμα ομιλίας του αρχηγού του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (PKK), Οτσαλάν, σχετικά με τη Συνθήκη της Λωζάνης, η οποία έχει εισέλθει στο 98ο έτος της.

Σε συνάντηση με τους δικηγόρους του στις 14 Ιανουαρίου 2009, ο Οτσαλάν είπε ότι ο Τουρκικός Εθνικός Όρκος και η Συνθήκη της Λωζάνης θα πρέπει να αναθεωρηθούν σε κουρδικά συνέδρια.

«Η Λωζάνη ήταν ημιτελής από την άποψη των Κούρδων. Το Εθνικό Σύμφωνο ήταν ημιτελές από την άποψη των Κούρδων. Σήμερα, αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν με την αξιοποίηση δημοκρατικών λύσεων και μεθόδων, και τα δικαιώματα των Κούρδων πρέπει να αναγνωριστούν. Ένα δημοκρατικό συνομοσπονδιακό σύστημα πρέπει να δημιουργηθεί μεταξύ των λαών της Μέσης Ανατολής. Δεν είμαι κατά των κρατών, αλλά τα υπάρχοντα κράτη πρέπει να εκδημοκρατιστούν».

Στις δηλώσεις του το 2009, ο Οτσαλάν τόνισε ότι τα έθνη-κράτη στη Μέση Ανατολή πρέπει να κυριαρχήσουν και ότι η Τουρκική Δημοκρατία πρέπει να διαποτιστεί με δημοκρατία. Για τον σκοπό αυτό πρότεινε να πραγματοποιηθούν τρεις ξεχωριστές διασκέψεις, στο Ντιγιαρμπακίρ (Amed), στην Ερμπίλ (Hewler) και τη Λωζάνη, έτσι ώστε να συζητηθεί ως προτεραιότητα μια Συνθήκη σε σχέση με το κουρδικό ζήτημα.

Παραθέτει τις «πέντε αρχές» από τις οποίες πρέπει να διέπονται τα εν λόγω συνέδρια, ως εξής:

«Η αρχή του Πολέμου και της Ειρήνης: Τι φέρνει ο πόλεμος, τι παίρνει και τι εστί πόλεμος; Τι φέρνει η ειρήνη, τι παίρνει, και ποιος κερδίζει τι από αυτήν; Πώς μπορεί να επιτευχθεί η ειρήνη; Αυτές οι ερωτήσεις πρέπει να διευκρινιστούν. Πρέπει να καθοριστούν και να εξηγηθούν στη διάσκεψη, η οποία θα αποσαφηνίσει ότι, "ο πόλεμος είναι αυτό, η ειρήνη είναι αυτό, η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί με αυτόν τον τρόπο"».

«Η αρχή της Ενότητας: Οι Κούρδοι στην Τουρκία, το Ιράν, τη Συρία και το Ιράκ συζητούν την ενότητα μεταξύ τους. Πρόκειται για την ενότητα μεταξύ των Κούρδων. Δεν πρόκειται για αμφισβήτηση των συνόρων των κρατών όπου ζουν. Οι Κούρδοι στην Τουρκία συζητούν με την Τουρκία έναν τρόπο δημοκρατικής επίλυσης των προβλημάτων τους. Οι Κούρδοι στο Ιράν συζητούν με το Ιράν τη μέθοδο μιας δημοκρατικής λύσης για τα προβλήματά τους. Ωστόσο, οι Κούρδοι στην Τουρκία, το Ιράν, το Ιράκ και τη Συρία δημιουργούν επίσης σχέσεις και δεσμούς μεταξύ τους. Ο σκοπός αυτών των σχέσεων δεν είναι να αμφισβητήσουν αυτά τα κράτη, αλλά η ίδρυση του δημοκρατικού συνομοσπονδιακού συστήματος των ίδιων των Κούρδων. Η λύση εδώ δεν είναι το έθνος-κράτος, το έθνος-κράτος είναι ένα αδιέξοδο. Το Μεγάλο Κουρδιστάν δεν είναι λύση, θα μετατραπεί σε λουτρό αίματος. Ούτε το μικρό Κουρδιστάν είναι  λύση. Η λύση είναι η οργάνωση στο πλαίσιο των αρχών της δημοκρατικής συνομοσπονδίας».

«Η αρχή της δημοκρατίας: Η εφαρμογή αυτής της αρχής βασίζεται στην άρση όλων των εμποδίων στα δικαιώματα των Κούρδων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους για οργάνωση και πολιτική δράση. Περιλαμβάνει την άρση όλων των συνταγματικών και νομικών εμποδίων για τη μετάβαση σε δημοκρατία».

«Η αρχή των Πολιτιστικών Δικαιωμάτων: Αναγνώριση και αναζωογόνηση του πολιτισμού των Κούρδων.

Όλες αυτές οι αρχές πρέπει να αποσαφηνιστούν στο συνέδριο. Πρέπει επίσης να καθοριστεί τι σημαίνουν αυτές οι αρχές και ποια είναι τα όριά τους».

«Η αρχή της Δημοκρατικής Πολιτικής μπορεί επίσης να προστεθεί σε αυτές. Μπορεί επίσης να προταθεί η αρχή των κοινωνικών συνθηκών. Μπορούν επίσης να προστεθούν αρχές κοινωνικών, εκπαιδευτικών και οικονομικών συνθηκών».

Στη συνάντησή του με τους δικηγόρους του στις 4 Φεβρουαρίου 2009, ο Οτσαλάν υποστήριξε ότι οι Κούρδοι μπορούν να συγκαλέσουν το δικό τους συνέδριο Misak--Millî (Εθνικό Σύμφωνο) και να συζητήσουν τη δική τους «Συνθήκη της Λωζάνης».

«Σε αυτό το συνέδριο του Εθνικού Συμφώνου, θα μπορούσαν να συζητήσουν τους όρους για τις πέντε αρχές που ανέφερα παραπάνω. Μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο για την ειρήνη και τη δημοκρατία στη Μέση μόνο υπό τον όρο αυτών των πέντε αρχών. Όπως είπα και πριν, αυτό το συνέδριο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Ερμπίλ και στο Ντιγιαρμπακίρ, και στην Ευρώπη, στη Λωζάνη. Η τοποθεσία δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι το περιεχόμενο και ότι μπορούν να συζητηθούν οι πέντε αρχές».

«Έχω μιλήσει προηγουμένως για την αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάνης. Θέλω να εκπληρώσω το ιστορικό χρέος μου στους Κούρδους εκείνης της περιόδου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της Λωζάνης, οι Κούρδοι ενήργησαν σε ενότητα με την [Τουρκική] Δημοκρατία. Σήμερα, οι Κούρδοι πρέπει να ολοκληρώσουν το ημιτελές κουρδικό μέρος της συνθήκης, αναθεωρώντας την Λωζάνη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αναγνώριση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας των Κούρδων και του συνταγματικού και νομικού καθεστώτος τους. Οι Κούρδοι πρέπει να εργαστούν για αυτό».

Αναφερόμενος σε μια «κοινωνική Συνθήκη της Λωζάνης» για τη λύση του κουρδικού ζητήματος, ο Οτσαλάν έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2009:

Η Συνθήκη της Λωζάνης της δεκαετίας του 1920 ήταν μια εθνική συνθήκη. Το κράτος ιδρύθηκε με αυτήν τη συνθήκη. Μέχρι στιγμής, αυτό το κράτος δεν έχει εκδημοκρατιστεί, αλλά τώρα πρέπει να εκδημοκρατιστεί. Γι' αυτό μιλάω για μια «κοινωνική Συνθήκη της Λωζάνης». Αυτή η «Κοινωνική Λωζάνη» θα επιφέρει τον εκδημοκρατισμό όλων των τμημάτων της κοινωνίας.

Οι Κούρδοι πρέπει να προετοιμαστούν καλά για την «Κοινωνική Λωζάνη». Με την «Κοινωνική Λωζάνη» οι Κούρδοι θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο στον εκδημοκρατισμό. Οι Κούρδοι, πρέπει να προετοιμαστούν μαζικά για την «Κοινωνική Λωζάνη», σαν να ετοιμάζονταν για έναν πόλεμο. Λέω λοιπόν ότι το Κογκρέσο της Δημοκρατικής Κοινωνίας πρέπει να συνεδριάζει και να εργάζεται καθημερινά».