Οι Σύριοι διανοούμενοι ζητούν αποκεντρωμένη διακυβέρνηση για να σωθεί η χώρα

Οι Σύριοι διανοούμενοι ζητούν αποκεντρωμένη διακυβέρνηση για να σωθεί η χώρα

Οι Σύριοι διανοούμενοι ζητούν αποκεντρωμένη διακυβέρνηση για να σωθεί η χώρα

Οι Σύριοι διανοούμενοι ζητούν αποκεντρωμένη διακυβέρνηση για να σωθεί η χώρα

Σύριοι διανοούμενοι υποστηρίζουν ότι το κλειδί για να την ενότητα στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Συρία βρίσκεται στην αποκεντρωμένη διακυβέρνηση, η οποία θα σώσει τη συριακή κοινωνία και θα δώσει στον συριακό λαό τα δικαιώματα που χρειάζεται για να διασφαλίσει την αυτοδιοίκησή του.