Οι Κούρδισσες συνεχίζουν να παλεύουν ενάντια στην πατριαρχία: Μαθήματα γυναικολογίας στο γυμνάσιο

Οι Κούρδισσες συνεχίζουν να παλεύουν ενάντια στην πατριαρχία: Μαθήματα γυναικολογίας στο γυμνάσιο

Οι Κούρδισσες συνεχίζουν να παλεύουν ενάντια στην πατριαρχία: Μαθήματα γυναικολογίας στο γυμνάσιο

Οι Κούρδισσες συνεχίζουν να παλεύουν ενάντια στην πατριαρχία: Μαθήματα γυναικολογίας στο γυμνάσιο

Οι μαθητές θα ενημερωθούν για την κοινωνική αδικία και το γυναικείο ζήτημα στα τμήματα Γυναικολογίας στα γυμνάσια και τα λύκεια της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας