Οι καλλιτέχνες στη Ροζάβα στέκονται στο πλευρό των ανταρτών και της αντίστασης

Οι καλλιτέχνες στη Ροζάβα στέκονται στο πλευρό των ανταρτών και της αντίστασης

Οι καλλιτέχνες στη Ροζάβα στέκονται στο πλευρό των ανταρτών και της αντίστασης

Οι καλλιτέχνες στη Ροζάβα στέκονται στο πλευρό των ανταρτών και της αντίστασης

Χαιρετίζοντας την αντίσταση των ανταρτών ενάντια στις επιθέσεις εισβολής, οι καλλιτέχνες από τη Ροζάβα δήλωσαν ότι θα σταθούν δίπλα στους αντάρτες με το έργο τους. «Αν χρειαστεί, θα πάρουμε και τα όπλα και θα ενωθούμε μαζί τους».