Οι γυναίκες δημοσιογράφοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν φυλάκιση και παρενόχληση στην Τουρκία

Οι γυναίκες δημοσιογράφοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν φυλάκιση και παρενόχληση στην Τουρκία

Οι γυναίκες δημοσιογράφοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν φυλάκιση και παρενόχληση στην Τουρκία

Οι γυναίκες δημοσιογράφοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν φυλάκιση και παρενόχληση στην Τουρκία

Οι γυναίκες δημοσιογράφοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρές πιέσεις στην Τουρκία. Μια γυναικεία δημοσιογραφική πλατφόρμα κατέγραψε 161 παραβιάσεις δικαιωμάτων και 12 ποινές φυλάκισης κατά γυναικών, το πρώτο εξάμηνο του 2022.