Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στην Ερμπίλ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στην Ερμπίλ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στην Ερμπίλ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στην Ερμπίλ

Η πυραυλική επίθεση πραγματοποιήθηκε καθώς οι συνομιλίες για την αναβίωση της πυρηνικής συμφωνίας του Ιράν του 2015 αντιμετωπίζουν την προοπτική κατάρρευσης μετά από μια ρωσική απαίτηση της τελευταίας στιγμής που ανάγκασε τις παγκόσμιες δυνάμεις να διακόψουν τις διαπραγματεύσεις για απροσδιόριστο χρόνο, παρά το γεγονός ότι είχαν ένα σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένο κείμενο.