«Οι εποικισμοί στο Αφρίν ισοδυναμούν με εθνοκάθαρση και δημογραφική αλλοίωση»

«Οι εποικισμοί στο Αφρίν ισοδυναμούν με εθνοκάθαρση και δημογραφική αλλοίωση»

Οι εποικισμοί στο Αφρίν ισοδυναμούν με εθνοκάθαρση και δημογραφική αλλοίωση

«Οι εποικισμοί στο Αφρίν ισοδυναμούν με εθνοκάθαρση και δημογραφική αλλοίωση»

Στις τουρκοκρατούμενες περιοχές της βορειοδυτικής Συρίας όπου κατοικούν κυρίως Κούρδοι, τα στεγαστικά έργα της Τουρκίας αποτελούν μέρος μιας συστηματικής διαδικασίας για την αλλαγή της δημογραφικής σύνθεσης του Αφρίν, σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων "STJ" που εδρεύει στη Συρία.