Οι επιθέσεις στο Σιντζάρ και το φεστιβάλ που οι Γεζίντι αποφάσισαν να μην γιορτάσουν φέτος

Οι επιθέσεις στο Σιντζάρ και το φεστιβάλ που οι Γεζίντι αποφάσισαν να μην γιορτάσουν φέτος

Οι επιθέσεις στο Σιντζάρ και το φεστιβάλ που οι Γεζίντι αποφάσισαν να μην γιορτάσουν φέτος

Οι επιθέσεις στο Σιντζάρ και το φεστιβάλ που οι Γεζίντι αποφάσισαν να μην γιορτάσουν φέτος

Το Φεστιβάλ των Γεζίντι (Cejna Êzî) είναι μια από τις βασικές θρησκευτικές και κοινωνικές πρακτικές του λαού των Γεζίντι, που γιορτάζεται για χιλιάδες χρόνια από τον αρχαίο λαό των Γεζίντι. Κάθε χρόνο, οι Γεζίντι νηστεύουν για εννέα ημέρες για τρεις εβδομάδες, και στη συνέχεια γιορτάζουν το Φεστιβάλ Cejna Êzî.