Οι δυνάμεις ασφαλείας των Γεζίντι δηλώνουν αποφασισμένοι να αντισταθούν κατά του ιρακινού στρατού

Οι δυνάμεις ασφαλείας των Γεζίντι δηλώνουν αποφασισμένοι να αντισταθούν κατά του ιρακινού στρατού

Οι δυνάμεις ασφαλείας των Γεζίντι δηλώνουν αποφασισμένοι να αντισταθούν κατά του ιρακινού στρατού

Οι δυνάμεις ασφαλείας των Γεζίντι δηλώνουν αποφασισμένοι να αντισταθούν κατά του ιρακινού στρατού

Μέλη των δυνάμεων ασφαλείας των Γεζίντι δήλωσαν ότι δεν θα δεχτούν λανθασμένες αποφάσεις από την Τουρκία, το KDP και το Ιράκ και ότι είναι αποφασισμένοι να αντισταθούν ενάντια στα ιρακινά στρατεύματα.