Οι απαγωγές συνεχίζονται: Επτά άμαχοι απήχθησαν από το τουρκοκρατούμενο Αφρίν μέσα σε μια μόνο εβδομάδα

Οι απαγωγές συνεχίζονται: Επτά άμαχοι απήχθησαν από το τουρκοκρατούμενο Αφρίν μέσα σε μια μόνο εβδομάδα

Οι απαγωγές συνεχίζονται: Επτά άμαχοι απήχθησαν από το τουρκοκρατούμενο Αφρίν μέσα σε μια μόνο εβδομάδα

Οι απαγωγές συνεχίζονται: Επτά άμαχοι απήχθησαν από το τουρκοκρατούμενο Αφρίν μέσα σε μια μόνο εβδομάδα

Οι τουρκικές δυνάμεις και οι μισθοφόροι τους συνεχίζουν να διαπράττουν εγκλήματα στα εδάφη που έχουν εισβάλει και καταλάβει στη βορειοανατολική Συρία, κατά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.